tiistai 7. huhtikuuta 2020

Taiji sydänkuntoutuksessa

Taiji on (Tai Chi, T'ai Chi) on kiinalainen liikuntamuoto, joka edistää lihasten toimintakykyä ja liikkeiden koordinaatiota sekä parantaa tasapainoa ja keskittymiskykyä, rentouttaa ja rauhoittaa mielen. Se on levinnyt laajasti länsimaihin ja sitä on jonkin verran käytetty myös kuntoutusmuotona.Taiji osana sydänkuntoutuksessa on ollut esillä muutamissa pienehköissä tutkimuksissa. Tuoreessa systemaattisessa katsauksessa selvitettiin Taijin vaikutuksia sydäninfarktin jälkeisessä kuntoutuksessa.
Katsaukseen valikoitiin seitsemän randomoitua, kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 615 osallistujaa. Taiji-ryhmiin kuului 294 ja kontrolliryhmiin 261 osallistujaa. Kontrolliryhmä joko ei harrastanut mitään liikuntaa tai heidän liikuntansa oli hyvin vähäistä.


Tulosten mukaan Taijilla on merkitsevä yhteys 6 minuutin kävelytestitulokseen ja vasemman kammion ejektiofraktioon verrattuna kontrolliryhmiin. Taiji vaikutti positiivisesti myös elämänlaatuun. Sen sijaan vaikutuksen ADL-toimintoihin tai NT-proBNP-tasoihin eivät olleet merkitseviä.


Yhteenvetona tutkimuksista voidaan sanoa, että verrattuna liikkumattomuuteen tai matalaintensiteettiseen fyysiseen aktiivisuuteen, Taiji parantaa 6 minuutin kävelytestitulosta, vasemman kammion ejektiofraktiota ja elämänlaatua ja tämän perusteella voi olla vaikuttava harjoitteluvaihtoehto sydänkuntoutukseen. Lisätutkimuksia luonnollisesti kaivataan.


Wu B, Ding Y, Zhong B, Jin X, Cao Y, Xu D. Intervention Treatment for Myocardial Infarction with Tai Chi: A Systemic Review and Meta-Analysis [published online ahead of print, 2020 Mar 28]. Arch Phys Med Rehabil. 2020;S0003-9993(20)30154-4. doi:10.1016/j.apmr.2020.02.012

Lue lisää
Taiji, liikettä mielelle ja keholle
Taijin positiivisia terveysvaikutuksia 

Videolla sydänliikuntaryhmän vetäjät kertovat Taijista osana sydänkuntoutusta

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi