maanantai 4. tammikuuta 2021

Pulmonaalihypertensio ja liikunta

Joulukuussa julkaistiin uusin katsaus aiheesta pulmonaalihypertensio ja liikunta. Katsaukseen valikoitui 9 randomoitua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 302 osallistujaa. Tutkimukset ajoittuivat vuosille 2006-2020. Mittareina käytettiin maksimaalista hapenottokykyä, anaerobista kynnystä, 6 minuutin kävelytestitulosta ja elämänlaadun fyysisiä ja mentaalisia komponentteja.

Perusasiaa pulmonaalihypertensiosta löydät aiemmasta tekstistä.

Interventioiden sisältö

Tutkimuksissa käytetyissä interventioissa harjoittelu oli yhdistettyä kestävyys- ja voimaharjoittelua ja hengitysharjoittelua. Kolmessa tutkimuksessa harjoittelu tapahtui polikliinisesti, kolmessa ensimmäiset viikot laitoskuntoutuksessa ja loppu harjoittelujakso omatoimisesti ja kolmessa pelkästään kotiharjoitteluna. Harjoittelujaksojen kesto vaihteli 3-15 viikon välillä, harjoittelukertoja oli 3-7/vk ja yksi harjoittelukerta kesti 20-90 minuuttia. Harjoitteluintensiteetti vaihteli matalasta korkeaan.


Tulokset


maksimaalinen hapenottokyky (5 tutkimusta) parani harjoittelujakson jälkeen merkitsevästi (1–3 ml/kg/min, tulos ei sinänsä vaikuta suurelta, mutta lähtötasoon 8.2–17.1 ml/kg/min nähden kuitenkin merkittävä). Myös anaerobinen kynnys (3 tutkimusta) nousi merkitsevästi.

6 minuutin kävelytesti tulos (9 tutkimusta) parani merkitsevästi, samoin elämänlaadun sekä fyysinen että mentaalinen komponentti paranivat merkitsevästi

Tämän katsauksen tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä liikuntaharjoittelun merkityksestä pulmonaalihypertensiossa. Tämänkään katsauksen perusteella ei pystytä määrittelemään optimaalista harjoittelumuotoa, intensiteettiä tai tiheyttä. Tutkimuksissa käytetyt harjoittelumuodot ja harjoitteluintensiteetti vaihtelivat suuresti. Harjoittelun turvallisuuden vuoksi harjoittelu olisi kuitenkin hyvä aloittaa ohjattuna.

Albanaqi AL, Rahimi GRM, Smart NA. Exercise Training for Pulmonary Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Biological Research For Nursing. December 2020. doi:10.1177/1099800420982376
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi