tiistai 10. marraskuuta 2020

EmPHasis10


Yritin keksiä informatiivisen otsikon kirjoitukselleni, mutta "potilaan kokeman haitan mittaaminen keuhkovaltimoiden verenpainetaudissa" olisi ollut melko pitkä eikä kuulosta hyvältä. Mittari sinänsä on kiinnostava. Kirjoitin keuhkovaltimoiden verenpainetaudista aiemmin, joten tässä en käy itse sairauteen liittyvää asiaa enää läpi. 

DG: Keuhkovaltimoiden verenpainetauti, pulmonaalihypertensio, PH.

Elämänlaatu on yksi tärkeimpiä, ellei tärkein, hoidon tuloksellisuuden mittari, mutta monet elämänlaatumittarit mittaavat heikosti muutoksia kroonisissa sairauksissa. Keuhkovaltimoiden verenpainetautiin haluttiin kehittää spesifimpi mittari (kuva 1 ja 2) ja tekijät kuvaavat monivaiheista emPHasis10-mittarin kehittämisprosessia artikkelissaan (1), joka on julkaistu European Respiratory Journalissa 2014.

emPHasis-10 sisältää 10 väittämää hengästymisestä, väsymisestä, hallinnasta ja itseluottamuksesta. Väittämät ovat lyhyitä ja mittari helposti käytettävä kliinisessä työssä. Kysely on myös potilaalle nopea vastata. Mittari ei vaadi hankalaa analysointia tai tulkintaa. Jokainen väittämä on pisteytetty 0-5-asteikolla, vastakohdat asteikon ääripäissä. Kokonaispistemäärä saadaan laskemalla valitut numerot yhteen. Pisteet voivat vaihdella 0-50 välillä siten, että 0 on pienin ja 50 suurin mahdollinen haitta. Tämä ei ole yleiseen terveyteen liittyvä elämänlaatumittari, vaan juuri PH-spesifi ja on siksi erityisen käyttökelpoinen pulmonaalihypertensiopotilaan sairauden ja hoidon vaikutusten seurannassa.

EmPHasis10-pisteillä on todettu merkitsevä yhteys ennusteeseen ja suorituskykyyn (kuva 3), joskin tutkimuksia on vielä melko vähän tulosten julkistusvaiheessa. Tänä vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa (2) osoitettiin EmPHasis10-pisteiden yhteys WHO:n PH:n vaikeusasteen luokitukseen ja ennusteeseen. Aiemmin on jo osoitettu vahva korrelaatio emPHasis10-mittarin ja 6 minuutin kävelytestituloksen välillä (3).

Teimme kolleegani Katja Repetin kanssa virallista mittarin käännöstä mukailevan käännöstyön eli minä käänsin mittarin englanninkielisestä versiosta suomenkieliseksi, josta taas Katja (jonka toinen äidinkieli on englanti) käänsi sen takaisin englanniksi (äitikin joutui välillä auttamaan). Näin saatoimme todeta, että kysymysten merkitys ei muuttunut käännösmatkalla. Kun annoin muutaman potilaan täyttää mittarin (johon meni aikaa max pari minuuttia), he totesivat, että tällainen olisi pitänyt olla jo vuosia sitten.

Kuva 1. Mittari alkuperäisversiona (1)Kuva 2. Mittarin suomennos (epävirallinen)
 

 

Kuva 3. emPHasis10 ja ennuste (2).

Esitin mittarin käännöksineen KYSin sydänkeskuksen sairaanhoitajille ja kardiologeille, jotka pitivät sitä koekäytön arvoisena. Koska mittarista ei ole vielä virallista käännöstä, tämän kirjoituksen tarkoitus on lähinnä informoida asiasta. Mittaria on lupa käyttää maksutta kliinisessä työssä ilman lupamenettelyjä, kunhan mittarin koskemattomuutta kunnioitetaan. Kaupallisiin tarkoituksiin mittarin käyttö tarvitsee luvan.

Lähteet

1. Janelle Yorke, Paul Corris, Sean Gaine, J. Simon R. Gibbs, David G. Kiely, Carl Harries, Val Pollock, Iain Armstrong. emPHasis-10: development of a health-related quality of life measure in pulmonary hypertension. European Respiratory Journal Apr 2014, 43 (4) 1106-1113; DOI: 10.1183/09031936.00127113

2. Lewis RA, Armstrong I, Bergbaum C, et al. EmPHasis-10 health-related quality of life score predicts outcomes in patients with idiopathic and connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension: results from a UK multi-centre study. Eur Respir J2020; in press (https://doi.org/10.1183/13993003.00124-2020) 
 
3. Beatriz Garcia-Aranda, Aleksander Kempny, Marina Revilla-Martinez, Carl Harries, Lisa Parfitt, Rafael Alonso-Gonzalez, Laura Price, Konstatinos Dimopoulos, John Wort.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi