lauantai 16. tammikuuta 2021

Tiedonhankintaa kyselyllä


KYSELY TYÖPAIKALLA AIHEENA SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

 

Sydänfysioterapia Pro-koulutukseen kuuluu kehittämistehtävä, jonka ei ole tarkoitus jäädä pölyttymään työpaikan kirjahyllyyn tai tiedostona kansioon. Jokainen valitsi kehittämistehtävän, joka palveli joko omaa oppimista tai konkreettisesti edisti sydänpotilaan hoitoa omassa työpaikassa. Siksi kehittämistyöt voivat olla hyvinkin erilaisia. Mia Lehtikallion työssä lähtökohtana oli moniammatillinen yhteistyö ja kiinnostuksen herättäminen sydämen vajaatoimintaan.

Sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoimintaa sairastaa 1–2 prosenttia koko väestöstä. Esiintyvyys lisääntyy jyrkästi iän myötä, noin 10 prosentilla 70 vuotta täyttäneistä on sydämen vajaatoiminta.

Kuntoutus työpaikallani toteutuu moniammatillisena yhteistyönä. Vuonna 2019 asiakkaistamme yli 70-vuotiaita oli noin 91 prosenttia. Viikoittain asiakkainamme on sydämen vajaatoimintaa sairastavia.

Taustaa kyselylle

Moniammatillinen yhteistyö oli minulle perusta, josta lähdin miettimään kehittämistehtäväni sisältöä. Tällainen tapa kerätä tietoa henkilökunnan osaamisesta ja välittää päivitettyä tietoa oli työpaikallani uusi. Se mahdollistaa kyselyyn vastaamisen vastaajalle parhaimmalla hetkellä eli se huomioi resurssien ajankäytön. Sen tuloksia on mahdollista hyödyntää esim. sisäisen koulutuksen suunnittelussa tai muita koulutussuunnitelmia tehdessä. Kyselyyn vastanneilta sain positiivista palautetta oppimiskokemuksesta.

Kun tein oman suunnitelmani kehittämistehtävästäni ei COVID-19-pandemiasta vielä uutisoitu, näin jälkikäteen pohtien tämä tapa toteuttaa kysely sopi erityisen hyvin tähän poikkeukselliseen aikaan; tiedon kerääminen ja jakaminen oli turvallista kaikille osapuolille.

Kehittämistehtäväni tavoitteena oli kartoittaa sydämen vajaatoimintaa sairastavien asiakkaiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien sairaan-, terveyden-, lähi- ja kuntohoitajien sekä fysio- ja toimintaterapeuttien koulutustarvetta sydämen vajaatoiminnan osalta sekä mahdollisesti lisätä tietoa aiheesta.

Kyselyn toteuttaminen

Toteutus tehtiin sähköisesti ja vastaaminen tapahtui nimettömästi. Vastaajat saivat käyttää vastaamiseen työaikaa 15 minuuttia. Kyselyssä käytettiin Google Forms-alustaa. COVID-19-pandemian vuoksi kyselyä toteuttaessa ei ollut tiedossa onko kyselyn tulokset mahdollista käydä yhteisesti henkilöstön kanssa lävitse vai tapahtuuko raportointi jollain muulla tavoin. Kyselyn oikeat vastaukset perusteluineen tulivat vastaajille näkyville välittömästi, kun vastaaja oli vastannut kaikkiin kysymyksiin.

Testaa tietosi


5 KYSYMYSTÄ SYDÄMEN VAJAATOIMINNASTA – LUE QR-KOODI JA PÄÄSET TESTAAMAAN OMAT TIETOSI 31.01.2021 ASTI 
Lähteet:

1. Duodecim Käypä hoito. Sydämen vajaatoiminta (10.1.2018). https://www.kaypahoito.fi/khp00124 (luettu 16.8.2020).

2. Airaksinen, L. & Mahrberg, H. & Alapappila, A. & Hekkala, A-M, Sydämen vajaatoiminta ja liikunta. (julkaistu 8.9.2020) https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/ liikunta/suosituksia/sydamen-vajaatoiminta-ja-liikunta (luettu 13.9.2020).

3. HUS. Ruokanen, O. & Hedman, I. Vajaatoimintapotilaan hoidon ohjaus (5.12.2019). https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/koulutusmateriaalit/ Documents/Sydämen%20vajaatoimintapotilaan%20ohjaus%20O%20Ruokanen%2C%20I%20Hedman.pdf (luettu 16.8.2020).

4. Duodecim Terveyskirjasto. Sydämen vajaatoiminta. Kettunen, R. (2.11.2018). https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00084 (luettu 16.8.2020).

5. Terveyskylä. Sydänsairaudet. Omahoito. Painon, verenpaineen ja sykkeen seuranta (päivitetty 28.11.2019). https://www.terveyskyla.fi/sydansairaudet/ tietoa-sydänsairauksista/sydämen-vajaatoiminta/omahoito/painon-verenpaineen-ja-sykkeen-seuranta (luettu 19.8.2020).

6. Hoitotyön tutkimussäätiö. Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaalle (päivitetty 22.10.2018). https://www.hotus.fi/wp-content/ uploads/2019/03/sydan-pitkafinal.pdf (luettu 19.8.2020).

7. Duodecim Terveyskirjasto. Verenpainelääkkeet. Paakkari, P. (13.3.2018). https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00915 (luettu 17.8.2020).

8. Duodecim Käypä hoito. Tulehduskipulääkkeiden käyttö sydämen vajaatoimintaa sairastavilla (13.11.2017). https://www.kaypahoito.fi/dnd00023 (luettu 17.8.2020).

9. Terveyskylä. Sydänsairaudet. Eteisvärinä (päivitetty 15.10.2019) https://www.terveyskyla.fi/sydansairaudet/tietoa-sydänsairauksista/sydämen-

rytmihäiriöt/ eteisvärinä-(flimmeri) (luettu 19.8.2020).

10. Hekkala, A-M, Mikä on eteisvärinä? (julkaistu 5.9.2018, päivitetty 27.6.2019) https://sydan.fi/fakta/eteisvarina/ (luettu 19.8.2020).

11. Hekkala, A-M, Eteisvärinän kajoavat hoidot (julkaistu 31.1.2018, päivitetty 14.1.2019). https://sydan.fi/fakta/eteisvarinan-kajoavat-hoidot/ (luettu 19.8.2020).

12. Väre, S, Tahdistimia on monenlaisia (julkaistu 15.6.2020) https://sydan.fi/fakta/tahdistimia-on-monenlaisia/ (luettu 19.8.2020).

Sydänfysioterapeutti Mia Lehtikallio

Sydänfysioterapia PRO-koulutus 2020Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi